In de opvang

Gezondheidscheck

Van alle katten wordt bij binnenkomst volgens een vast protocol de gezondheid gecheckt. Indien een besmettelijke ziekte vermoed wordt, wordt de betreffende kat geïsoleerd van andere katten opgevangen. Andere katten komen in eerste instantie in een quarantaineverblijf terecht.

Isolatie

Katten, die een besmettelijke ziekte hebben, worden geïsoleerd van andere katten opgevangen tot zij zijn hersteld. Ze worden zo spoedig mogelijk door een dierenarts onderzocht en volgens diens voorschrift behandeld. Zodra hun gezondheid dat toe laat, gaan ze over naar een quarantaineverblijf.

Quarantaine

In het quarantaineverblijf kunnen de katten tot rust kunnen komen en kunnen we hen goed observeren. Als dat nog niet is gebeurd, worden ze binnen een week door een dierenarts onderzocht en als hun gezondheid dat toe laat gevaccineerd en gechipt. Eén week na de vaccinatie mogen de katten de quarantaine verlaten.

Katten met een nog geldige vaccinatie (aangetoond middels een vaccinatieboekje en/of patiëntendossier van de dierenarts) en chip worden niet opnieuw gevaccineerd en gechipt. Zij mogen als hun gezondheid dat toe laat één week na opname de quarantaine verlaten.

Vaccinaties

Alle katten worden gevaccineerd tegen katten- en niesziekte. Elke kat krijgt een eigen vaccinatieboekje, waarin alle vaccinaties en de datum waarop deze herhaald moeten worden genoteerd staan.

Identificatiechip

Onze katten worden allemaal voorzien van een identificatiechip. Bij honden en paarden is dat verplicht, bij katten helaas nog niet. Er worden heel veel verdwaalde katten gevonden, die niet herenigd kunnen worden met hun baasjes, omdat ze niet kunnen vertellen waar ze wonen. Dat willen we met onze katten voorkomen.
Het chipnummer wordt vermeld in het vaccinatieboekje en door ons geregistreerd bij Petlook en de Stichting Chip.

Castratie

Al onze katten (zowel de poezen als de katers) worden gecastreerd, zodat ze zich niet meer kunnen voortplanten en ook geen last meer hebben van hun hormonen.

Kattenverblijf

Na de quarantaine komen de katten in het kattenverblijf of bij een gastgezin terecht.
Het kattenverblijf is een grote en gezellige kamer met een krab- en klimwand en volop mandjes en speeltjes en een buitenren. In het begin krijgen ze in de kattenkamer even een eigen wenverblijf, van waaruit ze veilig kunnen wennen aan hun nieuwe plek. Bij gastgezinnen krijgen de katten eerst een eigen kamer met soms daarin ook eerst een wenverblijf. Daarna zullen ze gezellig in de kattenkamer of het huishouden meedraaien.

Resocialisatie

Schuwe en verwilderde katten kunnen wat langere tijd in het wenverblijf nodig hebben. Zij moeten immers nog wat meer vertrouwd raken aan het hernieuwde contact met mensen en dat lukt beter vanuit een wenverblijf. Bovendien voelt zo’n eigen verblijf voor zo’n kat als een veilige plek in de voor hen nog grote boze buitenwereld.
We zullen het contact met deze dieren voorzichtig opbouwen en zien het vertrouwen in mensen en de nieuwe omgeving dan steeds meer groeien, zodat ze van lieverlee ook verder in de kattenkamer en de ren of bij gastgezinnen in de rest van het huis durven te komen.

Voeding

Zo mogelijk krijgen de katten het voer, dat ze gewend waren en worden ze geleidelijk overgezet op het droog- en natvoer, dat in de opvang gegeven wordt. Dit wordt verspreid over minimaal 2 voedselgiften per dag.

Schoonmaak & hygiëne

Het hele kattenverblijf wordt inclusief de kattenbakken, voer- en waterbakjes dagelijks schoon gemaakt. Vrijgekomen wenverblijven worden gereinigd en vervolgens ontsmet met alcohol voordat een nieuwe kat het verblijf betrekt.

Dagelijkse controle

De dieren worden dagelijks gecontroleerd. Er wordt op gelet of elke kat alert reageert, normale eetlust heeft, goed drinkt, geen zichtbare verwondingen of aandoeningen heeft, normaal beweegt, normale ontlasting heeft en geen afwijkende gedragingen vertoont. Wanneer op één van deze punten een afwijking wordt vermoed of geconstateerd, wordt direct een algehele gezondheidscheck uitgevoerd en overlegd met de beheerder en/of de dierenarts. Zo nodig wordt het dier door de dierenarts nader onderzocht en een behandeling ingesteld.

Ziekenboeg

Na een operatie, bij een niet besmettelijke ziekte of als de dieren om een andere (medische) reden even rust nodig hebben, worden de dieren tijdelijk apart van de andere katten of weer even in een wenverblijf opgevangen.

Euthanasie

Helaas komt het ook wel eens voor, dat we één van onze dieren moet laten inslapen. Maar dat is echt alleen het geval bij ernstige medische problemen, waarbij een dier ernstig ziek en niet meer te genezen is, het dier lijdt en er geen vooruitzicht meer is op een dierwaardig bestaan.

Adoptie

Gezonde katten zijn 3 weken na de castratie adopteerbaar. De wonden zijn dan goed genezen en de hormonen zijn dan al veel minder actief.

Index

Wie zijn wij

– De stichting
– De vrijwilligers

Info | advies en links
Vermiste dieren
Verzorging dieren
Help mee
Met dank aan
Contact

Over de dieren

Alle nieuwtjes over onze dieren vind je op onze Facebookpagina.

Stichting True Colors 
Katten- en Konijnenopvang
Waddinxveen
06-27 20 77 79
info@stichtingtruecolors.nl
www.stichtingtruecolors.nl

Bankrekening: NL39 TRIO 0254 7005 78

Openingstijden:
Bellen bij voorkeur op:

Op afspraak
Ma, do en za tussen 10:00 en 12:00 uur

Donaties aan onze stichting zijn van de belasting aftrekbaar.