De stichting

Oprichting

De stichting is op 22 maart 2012 onder de naam Stichting Dierenhulp Boskoop e.o. opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  54988942.

De stichting is voortgekomen uit de Werkgroep Dierenhulp Boskoop van de Dierenbescherming, die na het sluiten van het Boskoopse asiel in 2009 van start was gegaan. Omdat in de loop der tijd de werkzaamheden en de locatie van de stichting veranderden, is besloten de naam van de stichting ook te veranderen in Stichting Katten- & Konijnenopvang True Colors.

De statuten zijn op 22 maart 2018 door Limes Netwerk Notarissen te Boskoop gewijzigd.

Doelstelling

De stichting Katten- & Konijnenopvang True Colors heeft de volgende doelstelling: Het bieden van hulp aan m.n. katten en konijnen, die niet in een regulier asiel terecht kunnen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:

Het zorgen voor goede opvang en (medische) verzorging van katten en konijnen (en eventuele andere kleine huisdieren), die niet in een regulier asiel terecht kunnen;

Het zorgen voor resocialisatie van verwilderde / schuwe katten en konijnen om ook hen een goed verzorgd en onbezorgd leven te kunnen bieden;

Het zorgen voor zorgvuldige en duurzame adoptie van de opgevangen dieren door nieuwe eigenaren, waar de dieren de rest van hun leven krijgen wat ze nodig hebben;

 Het geven van informatie en voorlichting over de verzorging van katten en konijnen (en eventuele andere kleine huisdieren).

Het beleidsplan van de stichting vind u hier.

Visie en missie

In de visie van de stichting hebben alle dieren recht op een fijn en goed verzorgd leven. De missie van de stichting is dan ook om de dieren die op haar pad komen, daarbij en –aan te helpen; hen een nieuwe kans te geven op een leven waarin ze alles krijgen wat ze nodig hebben en het hen aan niets meer ontbreekt.

Vanuit bovengenoemde ideologische visie past het de stichting om in haar doen en laten ook zoveel mogelijk te streven naar een diervriendelijke en duurzame wereld. Daarom is bijvoorbeeld bewust gekozen voor een rekening bij de Triodosbank. In alles wat de stichting onderneemt, zal hier dan ook zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden. Acties zullen in ieder geval altijd een diervriendelijk karakter hebben.

Werkgebied

De stichting is sinds 22 maart 2018 gevestigd in Waddinxveen, wat dan ook in eerste instantie het werkgebied is. In tweede instantie zijn dat de aangrenzende plaatsen Boskoop, Gouda, Hazerswoude-Dorp, Moerkapelle, Moordrecht, Reeuwijk en Zevenhuizen. Zo nodig en mogelijk zal ook op hulpvragen van daarbuiten worden ingegaan.

Bestuur & vrijwilligers

Het bestuur bestaat uit 3 bestuursleden:
Voorzitter: Petra Verhagen
Secretaris: Britt van Braam Morris
Penningmeester: Tjeerd Hillerts
Verder is er een groep vrijwilligers voor verschillende taken van de stichting actief.
De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de stichting. Een onkostenvergoeding is wel mogelijk.
Vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd.

Samenwerking

Samen kunnen we vaak meer dan alleen. Maar soms is dat vanwege verschillen in inzicht nog best moeilijk. De stichting wil toch proberen om zoveel mogelijk met andere organisaties samen te werken om het er voor de dieren beter op te maken.

Zo werken we voor vangacties samen met Zwerfkip & Zo in Boskoop en voor de medische zorg voor onze dieren met Dierenartspraktijk Baas in Waddinxveen. Incidenteel wordt ook met andere (gespecialiseerde) dierenartsen of andere behandelaars afspraken gemaakt.

Voor de financiële administratie werken we samen met Van Kampen Administratie & Kantoorservice in Boskoop en voor grafische ondersteuning met Grimm Studio in Boskoop en Studio I-Nicole in Waddinxveen.

We zijn aangesloten bij de landelijke organisaties Stichting Zwerfkatten Nederland en de Stichting Konijnenbelangen. Ook hebben we regelmatig onderling overleg met andere konijnenopvangen in Nederland en hebben we een aantal zwerfkatten permanent kunnen onderbrengen in de fantastische opvang van de Stichting Kat In Nood in Friesland.

Verder zijn we beneficiant van de Stichting Dierenlot.

 

Vakbekwaamheid

De stichting staat in het kader van het Besluit Houders van Dieren geregistreerd bij de RVO (UBN 6948740).
De beheerster van de opvang beschikt over de benodigde vakbekwaamheidbewijzen voor katten en honden en overige zoogdieren. Naast het vrijwilligerswerk bij de stichting, werkt zij als assistente in een dierenartspraktijk.

Maar ook andere vrijwilligers hebben opleidingen in de dierenwereld gevolgd. Zo hebben naast de beheerster ook nog twee andere vrijwilligers ook het vakbekwaamheidsbewijs voor honden en katten, weer twee andere vrijwilligers hebben een opleiding dierenverzorging gevolgd, één vrijwilligster is opgeleid tot kattengedragstherapeute en twee vrijwilligers zijn gediplomeerd konijnendeskundige.

Financiën

Voor het verwezenlijken van het doel van de stichting is geld nodig. De kosten van het opvangen en verzorgen van dieren zijn niet gering. De stichting ontvangt geen subsidie en/of vergoedingen en is volledig afhankelijk van bijdragen en donaties van particulieren en bedrijven.

Onze jaarrekeningen vind u hier.

De stichting heeft een zakelijke rekening bij de Triodosbank met nummer NL39 TRIO 0254 7005 78.

De stichting heeft geen winstoogmerk en bij opheffing van de stichting komt het vermogen van de stichting ten goede aan een door het bestuur te bepalen ANBI-instelling met gelijksoortige doelstelling.

ANBI-status

De stichting is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 851518527). Dat betekent, dat wij voldoen aan bepaalde voorwaarden ten aanzien van o.m. het beleid, de administratie en transparantie. Donaties aan onze stichting kunnen als aftrekpost bij de belastingaangifte opgevoerd worden.

Index

Wie zijn wij

– De stichting
– De vrijwilligers

Info | advies en links
Vermiste dieren
Verzorging dieren
Help mee
Met dank aan
Contact

Over de dieren

Alle nieuwtjes over onze dieren vind je op onze Facebookpagina.

Stichting True Colors 
Katten- en Konijnenopvang
Waddinxveen
06-27 20 77 79
info@stichtingtruecolors.nl
www.stichtingtruecolors.nl

Bankrekening: NL39 TRIO 0254 7005 78

Openingstijden:
Bellen bij voorkeur op:

Op afspraak
Ma, do en za tussen 10:00 en 12:00 uur

Donaties aan onze stichting zijn van de belasting aftrekbaar.