In de opvang

Gezondheidscheck

Van alle konijnen wordt bij binnenkomst volgens een vast protocol de gezondheid gecheckt. Indien een besmettelijke ziekte vermoed wordt, wordt het betreffende konijn geïsoleerd van andere konijnen opgevangen. Andere konijnen komen in eerste instantie in een quarantaineverblijf terecht.

Isolatie

Konijnen, die een besmettelijke ziekte hebben, worden geïsoleerd van andere konijnen opgevangen tot zij zijn hersteld. Ze worden zo spoedig mogelijk door een dierenarts onderzocht en volgens diens voorschrift behandeld. Zodra hun gezondheid dat toe laat, gaan ze over naar een quarantaineverblijf.

Quarantaine

In het quarantaineverblijf kunnen de konijnen tot rust kunnen komen en kunnen we hen goed observeren. Als dat nog niet is gebeurd, worden ze binnen een week door een dierenarts onderzocht en als hun gezondheid dat toe laat gevaccineerd en gechipt. Twee weken na de vaccinatie mogen de konijnen de quarantaine verlaten.

Konijnen met een nog geldige vaccinatie (aangetoond middels een vaccinatieboekje en/of patiëntendossier van de dierenarts) en chip worden niet opnieuw gevaccineerd en gechipt. Zij mogen als hun gezondheid dat toe laat twee weken na opname de quarantaine verlaten.

Vaccinaties

Alle konijnen worden gevaccineerd tegen de dodelijke konijnenziektes Myxomatose, RHD1 èn RHD2. Elk konijn krijgt een eigen vaccinatieboekje, waarin alle vaccinaties en de datum waarop deze herhaald moeten worden genoteerd staan.

Identificatiechip

Onze konijnen worden ook allemaal voorzien van een identificatiechip. Bij honden en paarden is dat verplicht, bij katten al vrij gewoon, maar bij konijnen helaas nog niet.Toch worden er heel veel verdwaalde konijnen gevonden, die niet herenigd kunnen worden met hun baasjes, omdat ze niet kunnen vertellen waar ze wonen.Dat willen we met onze konijnen voorkomen. Het chipnummer wordt vermeld in het vaccinatieboekje en door ons geregistreerd bij Petlook en de Stichting Chip.

Castratie

Alle rammen worden gecastreerd. De voedsters worden zo mogelijk ook gecastreerd. De konijnen kunnen zich zo niet meer voortplanten, hebben ze geen last meer van hun hormonen zoals bijvoorbeeld schijnzwangerschap en zijn zo goed mogelijk beschermd tegen baarmoedertumoren. Helaas is het nog niet altijd (financieel) haalbaar om alle voedsters te laten castreren.

Konijnenverblijven

Na de quarantaine krijgen de konijnen een eigen konijnenverblijf in de opvang of bij een gastgezin. Het verblijf bestaat uit een afgesloten kooi (minimaal 100 x 50 x 50 cm voor één konijn) of ren met daarin een schuilhok, toiletje, zaagsel, stro en speelgoed. Indien konijnen in een kooi verblijven, krijgen ze dagelijks loslooptijd.

Voeding

Zo mogelijk krijgen konijnen het voer, dat ze gewend waren en worden ze geleidelijk overgezet op het voer, dat in de opvang gegeven wordt. Konijnen krijgen dagelijks onbeperkt hooi, vers water, een portie groenvoer en beperkt biks. Dit wordt verspreid over minimaal 2 voedselgiften per dag.

Schoonmaak & hygiëne

De toiletjes en voer- en waterbakjes in de konijnenverblijven worden dagelijks verschoond. De hokken worden één keer per week helemaal verschoond. Indien nodig worden het verblijf en de accessoires gereinigd met allesreiniger of schoonmaakazijn.
Vrijgekomen verblijven worden gereinigd en vervolgens ontsmet met Dettol of alcohol voordat een nieuw konijn het verblijf betrekt. Eén keer in de drie maanden worden alle verblijven ontsmet met Dettol of alcohol. Alle drinkflessen worden tenminste één keer per maand gereinigd.

Dagelijkse controle

De dieren worden tijdens het voeren (tweemaal daags) gecontroleerd. Er wordt op gelet of elk konijn alert reageert, normale eetlust heeft, goed drinkt, geen zichtbare verwondingen of aandoeningen heeft, normaal beweegt, normale ontlasting heeft en geen afwijkende gedragingen vertoont. Wanneer op één van deze punten een afwijking wordt vermoed of geconstateerd, wordt direct een algehele gezondheidscheck uitgevoerd en overlegd met de beheerder en/of de dierenarts. Zo nodig wordt het dier door de dierenarts nader onderzocht en een behandeling ingesteld.

Ziekenboeg

Na een operatie, bij een niet besmettelijke ziekte of als dieren om een andere (medische) reden even rust nodig hebben, worden de dieren tijdelijk apart van de andere konijnen opgevangen.

Euthanasie

Helaas komt het ook wel eens voor, dat we één van onze dieren moeten laten inslapen. Maar dat is echt alleen het geval bij ernstige medische problemen, waarbij een dier ernstig ziek en niet meer te genezen is, het dier lijdt en er geen vooruitzicht meer is op een dierwaardig bestaan. 

Adoptie

Gezonde rammetjes en voedsters zijn 4 weken na de castratie adopteerbaar. Rammetjes zijn namelijk nog enkele weken vruchtbaar en de wond van de voedsters moet eerst goed genezen zijn. Daarnaast blijven de hormonen nog een tijdje actief. Daarom wachten we tot 4 weken na de operatie.

Index

Wie zijn wij

– De stichting
– De vrijwilligers

Info | advies en links
Vermiste dieren
Verzorging dieren
Help mee
Met dank aan
Contact

Over de dieren

Alle nieuwtjes over onze dieren vind je op onze Facebookpagina.

Stichting True Colors 
Katten- en Konijnenopvang
Waddinxveen
06-27 20 77 79
info@stichtingtruecolors.nl
www.stichtingtruecolors.nl

Bankrekening: NL39 TRIO 0254 7005 78

Openingstijden:
Bellen bij voorkeur op:

Op afspraak
Ma, do en za tussen 10:00 en 12:00 uur

Donaties aan onze stichting zijn van de belasting aftrekbaar.